Web Publisher

PHP interface voor Careerjet's publieke API

Hier is een eenvoudig te gebruiken PHP-module om de zoekresultaten van Careerjet in uw website te integreren.

Installatie

Als u PHP ouder dan versie 5.2 gebruikt, moet u json met het volgende command installeren

 pear install json

en zorg ervoor dat uw php.ini de volgende regel bevat

extension=json.so

Anders is het enige wat u moet doen; download Careerjet_API.zip en unzip het op een plaats waar uw scripts het zullen vinden:

 cd my_application_directory
 wget http://www.careerjet.co.uk/partners/api/php/Careerjet_API.zip
 unzip Careerjet_API.zip

Documentatie

Voor meer details kan ik u doorverwijzen naar het Careerjet_API.php script dat zich bevindt in het zip bestand.

Voorbeeldscript

<?php

require_once "Careerjet_API.php" ;

$api = new Careerjet_API('en_GB') ;
$page = 1 ; # Or from parameters.

$result = $api->search(array(
 'keywords' => 'php developer',
 'location' => 'London',
 'page' => $page ,
 'affid' => '678bdee048',
));

if ( $result->type == 'JOBS' ){
 echo "Found ".$result->hits." jobs" ;
 echo " on ".$result->pages." pages\n" ;
 $jobs = $result->jobs ;
 
 foreach( $jobs as $job ){
  echo " URL:   ".$job->url."\n" ;
  echo " TITLE:  ".$job->title."\n" ;
  echo " LOC:   ".$job->locations."\n";
  echo " COMPANY: ".$job->company."\n" ;
  echo " SALARY: ".$job->salary."\n" ;
  echo " DATE:  ".$job->date."\n" ;
  echo " DESC:  ".$job->description."\n" ;
  echo "\n" ;
 }

 # Basic paging code
 if( $page > 1 ){
  echo "Use \$page - 1 to link to previous page\n";
 }
 echo "You are on page $page\n" ;
 if ( $page < $result->pages ){
  echo "Use \$page + 1 to link to next page\n" ;
 }
}

# When location is ambiguous
if ( $result->type == 'LOCATIONS' ){
 $locations = $result->solveLocations ;
 foreach ( $locations as $loc ){
  echo $loc->name."\n" ; # For end user display
  ## Use $loc->location_id when making next search call
  ## as 'location_id' parameter
 }
}?>